DomovVlagateljiStruktura lastništva

Struktura lastništva

 

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 3.796.527 kosovnih delnic, ki so v celoti vplačane in v lasti Fraport AG Frankfurt A.S.W.; 49 odstotkov vseh delnic (1.860.298 delnic) je prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico, 51 odstotkov (1.936.229 delnic) pa je navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, s katerimi se je od 8. oktobra 1997 do 16. aprila 2015 trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze (AELG).