DomovVlagateljiDelnica AELGTemeljni podatki

Delnica AELG

 

Temeljni podatki o delnici

Delnica AELG je bila od 8. oktobra 1997 do 16. aprila 2015 vključena v trgovanje na Ljubljanski borzi (Prospekt o uvrstitvi delnic AELG v kotacijo na Ljubljanski borzi).

  2014 2013
Tržna kapitalizacija na dan 31. 12.* - v tisoč evrih 114.315 53.440
Promet - v tisoč evrih 24.102 2.895
Najnižji zaključni tečaj - v evrih 29,00 11,99
Najvišji zaključni tečaj - v evrih 61,75 29,36
Povprečni zaključni tečaj - v evrih 47,67 18,85
Zaključni tečaj na dan 31. 12. - v evrih 59,04 27,60
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. - v evrih
(kapital/število vseh izdanih delnic)
24,44 32,87
Razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnice na dan 31. 12. 2,42 0,84
Osnovni čisti dobiček na delnico - v evrih
(čisti poslovni izid navadnih delničarjev/povprečno število navadnih kosovnih delnic)**
1,86 1,32
Popravljeni čisti dobiček na delnico - v evrih
(čisti poslovni izid/povprečno število vseh delnic)**
0,95 1,37
Število delničarjev na dan 31. 12. 1.289 7.062
Število izdanih delnic 3.796.527 3.796.527
- prednostne participativne kosovne delnice 1.860.298 1.860.298
- navadne kosovne delnice, ki kotirajo na borzi 1.936.229 1.936.229

* Upoštevane so navadne kosovne delnice, ki kotirajo na borzi.
** Pri izračunu so upoštevane vse delnice.