DomovVlagateljiDelnica AELGDividendna politika

Dividendna politika

 

Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., je v okviru strategije razvoja kot enega najpomembnejših ciljev sprejela kapitalsko politiko, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju vrednosti družbe in s tem donosov delničarjev.

Uprava družbe je oblikovala dokument Dividendna politika družbe, s katero se je seznanil tudi nadzorni svet na 16. redni seji, 16. maja 2011.

 

Izplačila dividend v obdobju 2002-2014

Za leto Dividende (bruto)
Navadne delnice
Dividende (bruto)
Prednostne delnice
Znesek izplačil
2002 0,87 1,23 3.967.733
2003 0,93 1,41 4.430.546
2004 1,00 1,00 3.800.593
2005 1,11 1,11 4.120.185
2006 1,10 1,10 4.176.180
2007 1,10 1,10 4.176.180
2008 0,43 0,43 1.632.507
2009 0,63 0,74 2.588.451
2010 0,43 0,54 1.829.145
2011 0,64 0,75 2.626.416
2012 0,63 0,74 2.588.450
2013 9,16 9,27 34.972.826
2014 / / /

Vse vrednosti so v EUR.
Dividenda za prednostno participativno kosovno delnico je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela in je izračunana skladno z 8. členom statuta družbe.

Dokumenti delniške družbe

(pred preoblikovanjem v družbo z omejeno odgovornostjo)

Statut delniške družbe

Politika upravljanja delniške družbe