DomovPoslovni uporabnikiPoslovni in zasebni letiCenik - splošno letalstvo

Cenik letaliških storitev in storitev zemeljske oskrbe

Splošno letalstvo

 

Uporaba vzletno-pristajalne steze

Pristanek - M.T.O.W. EUR 7,65 / vsaka začeta tona MTOW zrakoplova
Pristanek – Potnik EUR 1,64 / potnik v odhodu
Pristanek – Tovor EUR 0,01 / vsak kg blaga na zrakoplovu ob prihodu in odhodu

 

Parkiranje zrakoplovov

Parkiranje - za vsakih začetih 24 ur EUR 2,60 / vsaka začeta tona MTOW zrakoplova

Minimalni znesek plačila parkiranja za vsakih začetih 24 ur je EUR 8,00.
Parkiranje potniškega zrakoplova do 4 ure in tovornega do 12 ur se ne obračuna posebej. V primeru, da se ta čas preseže, zajema čas zaračunavanja parkiranja obdobje od pristanka do poleta zrakoplova.

Potniški servis

Potniški servis EUR 10,00 / potnik v odhodu
Potniški servis – transfer  EUR 2,00 / potnik v transferju

Izjeme: otroci do dveh let; DHC-posadke; tranzitni potniki, ki se zadržujejo v mednarodnem prostoru; potniki na panoramskih letih; potniki na enomotornih zrakoplovih do 2,000 kg M.T.O.W.; VIP potniki na VIP letih

Storitev varnostnega pregleda in varovanja

Varnostna pristojbina -potnik EUR 5,31 / potnik v odhodu
Potniški servis – tovor EUR 0,01 / kg tovora na letalu v odhodu in prihodu

Izjeme: otroci do dveh let; DHC-posadke; tranzitni potniki, ki se zadržujejo v mednarodnem prostoru; potniki na panoramskih letih; potniki na enomotornih zrakoplovih do 2,000 kg M.T.O.W.; VIP potniki na VIP letih

Centralizirane infrastrukture

Zrakoplovi nad 9.001 kg M.T.O.W

Centralizirane infrastrukture–zrakoplov EUR 20,00 / let (prihod in pripadajoči odhod zrakoplova)

Izjeme: Zrakoplovi do 9.000 kg M.T.O.W

Čakalne ure

Čakalna ura-splošno letalstvo EUR 100,00 / vsakih začetih 30 minut

Za zagotovitev potrebne opreme in osebja za izvajanje storitev zrakoplovom v splošnem letalstvu izven časa uradne odprtosti Centra splošnega letalstva, Fraport Slovenija, d.o.o. zaračunava nadomestilo po dejanskih stroških, ki pri tem nastanejo. Storitev se zaračuna ne glede na ostale zaračunane storitve.
Delovni čas Centra splošnega letalstva je objavljen v priročniku AIP za ljubljansko letališče.
Izjeme: ambulantni leti splošnega letalstva

Storitve zemeljske oskrbe 

ZRAKOPLOVI SPLOŠNEGA LETALSTVA Oskrba zrakoplova
Klasifikacija - M.T.O.W. kg Enota EUR
do 1.200 let 20,00
od 1.201 do 2.000
let
34,00
od 2.001 do 6.000 let 58,00
od 6.001 do 9.000 let 129,00
od 9.001 do 15.000 let 205,00
od 15.001 do 24.000 let 270,00
od 24.001 do 35.000 let 385,00
od 35.001 do 50.000 let 580,00

Znižanje cene:

  • za oskrbo pri pozicijskih letih, za zrakoplove nad 9 ton M.T.O.W. za 50 %
  • za tehnične lete, za zrakoplove nad 9 ton M.T.O.W. za 50 %
  • za ambulantne lete (zrakoplovi z M.T.O.W. več kot 24 ton) za 50 %

Znižanje cene se zaračuna po premiku zrakoplova (prihod ali odhod).

Navedene cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Le ta se zaračunava skladno z veljavno zakonodajo.

Cene so zgolj informativne. Za podrobnejše informacije se obrnite na: gac@fraport-slovenija.si.