DomovPoslovni uporabnikiLetalska šola

Letalska šola

V okviru t.i. Letalske šole Aerodroma Ljubljana usposabljamo letališko strokovno osebje za dela, povezana s požarno varnostjo zrakoplovov in letališč ter dela pri zemeljski oskrbi zrakoplovov, potnikov in stvari.
Programi usposabljanj so pripravljeni v skladu s slovensko zakonodajo, mednarodnimi predpisi in zahtevami letalskih prevoznikov. Izvajamo interna in eksterna usposabljanja z mednarodno usposobljenimi inštruktorji.


Vrste usposabljanj:

  • Red in varnost na letališču
  • Dovoljenja za delo pri zemeljski oskrbi in pri požarni varnosti
  • Letališko vozniško dovoljenje
  • Ravnanje z nevarnimi snovmi
  • Varnost in zdravje pri delu

Za vse informacije se obrnite na Alenko Knaflič, 04-20-61-467 in alenka.knaflic@fraport-slovenija.si