DomovPodjetjeZgodovina

Zgodovina

 

2011

Tudi leto 2011 je zaznamovalo negotovo poslovanje domačega prevoznika Adrie Airways, ki je skrčil ponudbo letov. Februarja je družba povečala svoj lastniški delež v družbi Adria Airways Tehnika, d. d., članica uprave Aerodroma Ljubljana, Bernarda Trebušak pa je bila imenovana v njen upravni odbor. Junija je bil podpisan sporazum o sodelovanju z indijsko letalsko družbo Air India. Dokument je bil podlaga za nadaljnje dogovore o realizaciji sodelovanja med Air India, Adrio Airways, d. d., in Aerodromom Ljubljana, d. d., toda to leto se sodelovanje ni uresničilo. Nadzorni svet je predsedniku uprave Zmagu Skobirju zaupal vodenje družbe tudi v naslednjem petletnem obdobju. Letalski prevoznik Finnair nas je po poletnem voznem redu štirikrat tedensko povezoval s finsko prestolnico Helsinki, Jat Airlines pa je od nas že februarja prenehal leteti.  

2012

Nadaljnje ohlajanje gospodarstva doma in v Evropi in strategija domačega prevoznika sta rezultirali v padcu prometa. Zagotavljanje kakovosti storitev ostaja ena od pomembnih usmeritev družbe, zato smo s prenovo in razširitvijo poslovnega salona marca izboljšali standard za potnike, ki potujejo v višjem razredu, razširjena pa je bila tudi trgovinska ponudba v mednarodnem prostoru potniškega terminala. Septembra je bilo objavljeno javno naročilo za zbiranje ponudb za gradbeno-obrtniška dela za novi potniški terminal, ki bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih.
Intenzivna večletna prizadevanja prizadevanja za povečanje prometa nizkostroškovnih prevoznikov so se obrestovala; letališče od oktobra naprej z Londonom in Brusljem povezuje nizkocenovnik Wizz Air. Ob koncu leta je Evropska komisija izdala odločbo o dodelitvi evropskih sredstev za gradnjo novega potniškega terminala.

2013

Družbi je prvič po letu 2008 uspelo zabeležiti rast potniškega in tovornega prometa. Večletni negativni trend se je obrnil predvsem zaradi rasti prometa tujih letalskih prevoznikov. Poslovanje domačega prevoznika Adria Airways se je stabiliziralo. Nov redni prevoznik Air Serbia je vzpostavil dnevne lete iz Ljubljane v Beograd.
Na septembrski seji skupščine ni bil izglasovan sklep, ki bi podal soglasje k naložbi v novi potniški terminal T2, čeprav je projekt podpiral strateške cilje družbe in so bili izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izgradnjo. V oktobru je Vlada Republike Slovenije družbo Aerodrom Ljubljana umestila na seznam družb v pretežni državni lasti za prodajo in povezano s tem so stekli nekateri postopki. Slovenska odškodninska družba, d. d., je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica Republike Slovenije z nekaterimi delničarji družbe Aerodrom Ljubljana podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe, ki skupaj predstavljajo 73,34 odstotka osnovnega kapitala družbe. Predvideva se, da bo družba dobila novega lastnika v letu 2014.

2014

Leto je minilo v znamenju praznovanja 50. obletnice delovanja letališča, ki jo je pospremil sklop zanimivih dogodkov in prireditev. Največjo prelomnico pa je nedvomno predstavljala prodaja podjetja nemškemu upravljavcu letališča Fraport AG, ki je septembra podpisal pogodbo o nakupu 75,5 odstotkov delnic. Do konca leta je Aerodrom Ljubljana že skoraj v celoti prešel v Fraportovo lastništvo.

Rast potniškega in tovornega prometa ter dobro poslovanje so se nadaljevali tudi v letu 2014.

2015

V prvih mesecih leta je večinski lastnik, Fraport AG, pridobil 100-odstotni delež v Aerodromu Ljubljana, družba pa je bila na zadnji dan marca preoblikovana iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Celotno leto sta pomembno zaznamovali integracija v skupino Fraport in notranja reorganizacija podjetja. Dobro poslovanje se je nadaljevalo. Tudi v letu 2015 je bila rast prometa občutna in je bila z 10 odstotki najhitrejša v regiji in skoraj enkrat večja od povprečne rasti potniškega prometa na evropskih letališčih. Maja 2015 je družba prejela še certifikat ISO 14001 za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov svojih dejavnosti na okolje.

2016

Začela se je prestavitev 2350 metrskega odseka ceste mimo letališča, ki pomeni zelo pomemben korak za nadaljnji razvoj letališča. Tretjino investicije financira Aerodrom Ljubljana. Nadaljevala se je integracija v skupino Fraport in začela implementacija projekta Fraportova letalska akademija, katere glavni namen je zadostiti izobraževalnim potrebam letališč iz skupine Fraport in širšega trga.