DomovPodjetjeVarstvo okoljaSkrbno ravnamo z odpadki

Skrbno ravnamo z odpadki

 

Skrbno ravnamo z odpadki, ki nastanejo zaradi naše dejavnosti. Z nastalimi odpadki ravnamo v skladu z našim Načrtom gospodarjenja z odpadki.

Uporabniki letališča (zaposleni, najemniki, ...) so dolžni ločevati odpadke v skladu z Navodilom za ravnanje z odpadki na območju letališča.

Jeseni 2019 pričakujemo na letališču odprtje sodobnega zbirnega centra za ravnanje z odpadki.