DomovPodjetjeSistemi upravljanjaSistem upravljanja varnosti

Sistem upravljanja varnosti

Sistem upravljanja varnosti na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana družba Fraport Slovenija uvaja skladno z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo Komisije št. 139/2014. Pomemben del upravljanja varnosti je tudi sistem varnostnega poročanja za vse osebje in organizacije, ki opravljajo svoje dejavnosti na letališču. Usklajen je z varnostno politiko družbe, katere cilj je doseganje najvišjih standardov na področju varnosti.

Namen sistema upravljanja varnosti je s kontinuirano identifikacijo nevarnosti in upravljanjem tveganj zmanjševati verjetnost poškodbe ljudi in premoženjske škode ter ju ohranjati na sprejemljivi ravni ali pod njo.

Fraport Slovenija ob tem:
• Omogoča sistem varnostnega poročanja za vse osebje in organizacije, ki opravljajo svojo dejavnost na letališču,
• Zahteva, da zgoraj navedeno osebje in organizacije uporabljajo sistem poročanja o varnosti za obvezno poročanje o vseh nesrečah, resnih incidentih ali dogodkih,
• Zagotavlja, da se sistem poročanja o varnosti lahko uporablja tudi prostovoljno ob vseh okvarah, napakah in varnostnih tveganjih, ki bi lahko vplivali na varnost.

Sistem poročanja o varnosti varuje identiteto osebe, ki poroča, spodbuja prostovoljno poročanje in vključuje možnost anonimnega pošiljanja poročil. Upravljavec letališča se bo med izvajanjem preiskav vzdržal pripisovanja krivde in deloval v skladu z načeli „kulture pravičnosti“.
 
Varnostno poročanje je omogočeno preko spletnega obrazca.