DomovPodjetjeOrganizacijaOdbor vlagatelja

Poslovanje družbe in delo poslovodstva nadzira tričlanski Odbor vlagatelja.

Sestavljajo ga (na slikah spodaj z leve proti desni): 
Holger Schaefers (predsednik), Dr. Pierre Dominique Prümm (namestnik predsednika)
in Kai Peter Holger Zobel, vsi iz družbe Fraport AG.