DomovPodjetjeJavna in druga naročila

Javna naročila in druge javne objave

Predmet: Dobava tekočine za razleditev / protileditev

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji″

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 16. 7. 2020

Oznaka naročila je JN004515/2020-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=357667

 
Predmet: Dobava in montaža notranje opreme za objekt Potniki terminal TE

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji″
"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 17. 6. 2020 
Oznaka naročila je JN003867/2020-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=356982
 

 

Predmet: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Oddaja javnega naročila po ″postopku s pogajanji z objavo″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN003787/2020-E01, dne 15. 6. 2020 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod številko 2020/S 115-280328, dne 16. 6. 2020.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=356811 

  

Predmet: Oprema za zaznavanje povišanega gama sevanja

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji″

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 1. 6. 2020

Oznaka naročila je JN003418/2020-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345968