DomovMedijiProtokol ob posebnih dogodkih

Protokol ob posebnih dogodkih

 

Protokol o dostopu predstavnikov javnih medijev na javna, nadzorovana in varnostno čista območja letališča

Namen in cilj

Protokol določa pravila in pogoje, pod katerimi je možen vstop in zadrževanje predstavnikov javnih medijev na posameznih javnih, nadzorovanih in varnostno čistih območij znotraj letališča v primerih, ko gre za izredne varnostne dogodke (prihode-odhode znanih osebnosti, demonstracije, incidente, resne incidente, postopke v sili, nesreče na letališču ter druge dogodke, ki utegnejo pritegniti zanimanje javnosti in medijev ...).

Na letališču je vsak dolžan spoštovati in postopati v skladu z določili Zakona o letalstvu (Ur. list RS št.18/2001) ter na njegovi osnovi izdanih predpisov.

Najave in prihodi

Če gre za vnaprej napovedane ali predvidljive dogodke (npr. prihod športnikov, medijskih osebnosti itd.), morajo predstavniki medijev svoj prihod predhodno najaviti službi za varnost in zaščito tel: 04/20 61 151, e-pošta: avisec@lju-airport.si. V izogib možnim zapletom oz. zamudam pri pridobitvi dovoljenj priporočamo najavo najmanj 24 ur pred dogodkom.
Poleg tega o vašem prihodu seznanite tudi vodjo korporativnega komuniciranja na 04/20 61 103 ali pr@lju-airport.si.

Najava naj vsebuje naslednje podatke:

  • ime medijske hiše,
  • namen obiska,
  • datum in uro obiska,
  • čas in trajanje,
  • osebne podatke o novinarjih, snemalcih, fotografih (ime, priimek, datum rojstva, številka osebnega dokumenta),
  • območje letališča, kjer naj bi snemali,
  • ime, priimek in telefonska številka kontaktne osebe.


V primeru dogodkov, ki so organizirani na pobudo Aerodroma Ljubljana, se zgornji podatki zbirajo na naslovu pr@lju-airport.si

Za vstop na nadzorovane in varovane dele letališča je potrebno spremstvo, ki ga na podlagi najave zagotovi Aerodrom Ljubljana, d.o.o. Če se dogodek odvija na javnem delu letališča, spremstvo novinarjev s strani varnostne službe ni potrebno, je pa priporočljiva najava na avisec@lju-airport.si in pr@lju-airpor.si. 

Ukrepi

Služba za varnost in zaščito je dolžna najave pravočasno obravnavati in v primerih, ko gre za dogodke visokega ali nizkega tveganja ravnati v skladu z ukrepi, ki so predvideni v tovrstnih primerih.

Služba za varnost in zaščito je s sprejetimi ukrepi dolžna seznaniti pristojne službe, ki so potrebne za operativno izvedbo ukrepov, službe katerih delo je zaradi sprejetih ukrepov ovirano, ter službe, ki morajo biti s sprejetimi ukrepi seznanjene zaradi narave svojega dela oz. to določa veljavna zakonodaja in predpisi.

Izredni dogodki

Če gre za izredne dogodke (nenapovedane oz. nepredvidljive dogodke - npr. incidenti, nesreča, itd.) na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in so povezani z družbo Aerodrom Ljubljana, d.o.o., je pristojna za posredovanje uradnih izjav predstavnikom medijev vodja korporativnega komuniciranja.

Vstop novinarjev na nadzorovani del letališča v primeru izrednega dogodka lahko odobri uprava družbe ali vodja prometa, za varnostno čisto območje pa je potrebno pridobiti tudi dovoljenje Postaje letališke policije.

V kolikor je ogled kraja dogodka odobren, Aerodrom Ljubljana, d.o.o., zagotovi predstavnikom medijev ustrezno spremstvo.

V kolikor gre za izredne dogodke na letališču, ki zadevajo letalske prevoznike, letališko kontrolo letenja, državne organe ali druge ustanove, so za podajanje izjav predstavnikom medijev pristojne odgovorne osebe teh podjetij in ustanov.