DomovMedijiLetališke publikacije

Letališke publikacije

Vozni red in Vodnik po letališču
Knjižici, ki izhajata večrat letno, vsebujeta osnovne informacije o letališču, uporabne informacije za potnike in vozni red.

Trajnostna poročila
V trajnostnem poročilu so sistematično zbrana naša prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. V njem se lahko seznanite z osnovnimi podatki o družbi, njenem poslovanju in prihodnjem razvoju kot tudi z načeli trajnostnega komuniciranja, trajnostnim odnosom družbe do zaposlenih, potnikov, obiskovalcev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in okolja ter družbeno odgovornimi projekti.

Center splošnega letalstva (GAC)
Publikacija Centra splošnega letalstva (GAC-General Aviation Center), ki poskrbi za oskrbo vseh komercialnih, poslovnih in zasebnih letal ter helikopterjev, ki imajo največ 19 sedežev in ne presegajo teže 44 ton.